معلومات در باره شروع مکتب

Interkultureller Eltern-Kind-Treff Mosaik

Datum/Zeit
06.07.2021
16:00 - 17:30 Uhr

Veranstaltungsort
Johannstädter Kulturtreff e.V.


• طفل من برای پیشبرد درس در مکتب به چه چیزهای نیاز دارد؟
• قبل از شروع مکاتب به چه چیز باید توجه کرد؟
• چه کسی در مکتب مسول تماس با والدین است ؟
• کدام حمایت های مالی را میتوان درخواست کرد؟ چه کسی مرا در این باره کمک میکند ؟
آیا شما کدام سوالی در مورد متب داری د، لطفا سوالات تان را مطرح نموده با خود بیاوری د .

زمان و محل : در 6 ژوئیه ، 2021 در ساعت 5 بعد از ظهر ، جلسه والدین و کودک

Ausländerrat Dresden e.V. Elisenstraße 35, 01307 Dresden

Bönischplatz, Bus: 62, danach ca. 3 Min. zu Fuß
Sachsenallee, Tram: 13, danach ca. 7 Min. zu Fuß

ما مشتاقانه منتظر دیدن شما

Lali Beger, Anna Geiser, Inga Bayer

لطفا تا 30 ژوئن 2021 ثبت نام کن ید تا بتوانیم جلسه را بهتر برنامه ر یزی کرده و مفسران را سازماندهی کنیم :

Caritasverband für Dresden e.V.
Familienmigrationsdienst
Lali Beger
Canalettostraße 10
01307 Dresden
Handy: 01741631108
Email: email hidden; JavaScript is required