حمایت وپشتیبانی برای دختران و زنان آسیب دیده از خشونت های خانوادگی و جنسی

حمایت وپشتیبانی برای دختران و زنان آسیب دیده از خشونت های خانوادگی و جنسی

.به خاطر وضعیت کنونی باید همه ما بیشتر در خانه ها بمانیم

.همچنان در حال حاضر ما نباید با دوستان و آشنایان ملاقات کنیم

.این خیلی مهم – برای محافظت از خود و سایر افراد است

.اما همچنین بسیاری از چالش ها مترح و وجود دارند

این وضعیت به ویژه برای زنانی که تحت تأثیر خشونت های خانوادگی و جنسی قرار .دارند دشوار است. نمی توان گفت که خانه مکانی امن برای همه انسان ها است

دختران و زنان عزیز ،

.اگر سوالی دارید یا می خواهید با ما صحبت کنید ، شما می توانید با ما تماس بگیرید

!ما به شما مشاوره خواهیم داد

ما به شما نشان می دهیم ٫ چه حمایت ها و امکاناتی برای شما در درسدن وجود دارد و شما چه !امکاناتی بدست می آورید

!شما خودتان برای خود تصمیم می گیرید

:(Elisenstraße 35) زمان مشاوره فعلی ما برای زنان در موسسه فرهنگی یوهانشتاد

:مشاوره – فقط با قرار ملاقات

10 – 12 چهارشنبه از ساعت

14 – 17 پنجشنبه از ساعت

0176 96970696 :لطفاً برای وقت ملاقات با ما تماس بگیرید

مشاوره تلفونی

13 – 15 دوشنبه ها از ساعت

email hidden; JavaScript is required 0176 96970696 :انچه گروسمن (آلمانی و انگلیسی)

email hidden; JavaScript is required 0176 96970696 :الگا شپرلینگ (آلمانی و روسی)

:در صورت نیاز فوری به کمک ، لطفا سریع به پیشنهادات و آدرس های زیر تماس بگیرید

:در درسدن ، دختران* و زنان* در اینجا پشتیبانی و حمایت دریافت خواهند کرد

حمایتگا و پناهگاه زنان در درسدن

Frauenschutzhaus Dresden e. V.

0351 – 2 81 77 88شما می توانید به این شماره تلفن با ما در تماس شوید:

!!!ساعت شبانه روز ، از جمله تعطیلات آخر هفته و همچنان تعطیلات عمومی 24

www.fsh-dresden.de :سایت اینترنتی

*****

(VSP e.V.) پناهگاه دختران به صورت ناشناس به درسدن

پناهگاه ناشناس یا گمنام برای دختران * و زنان جوان * از 12 سال

0351 – 2 51 99 88شما می توانید به این شماره تلفن با ما در تماس شوید:

!!!ساعت شبانه روز ، از جمله تعطیلات آخر هفته و همچنان تعطیلات عمومی 24

email hidden; JavaScript is required :ایمیل

www.maedchenzuflucht-dresden.de :سایت اینترنتی

نقطه تماس برای پناهجویان به صورت محفوظ و گمنام برای دختران و زنان جوان

Grunaer Strasse 12

01069 درسدن

*****

.در همه جای آلمان تلفن برای دریافت حمایت و کمک خشونت علیه زنانوجود دارد

08000 11 60 16شما می توانید به این شماره تلفن با ما در تماس شوید: (رایگان و مجانی)

!!!ساعت شبانه روز ، از جمله تعطیلات آخر هفته و همچنان تعطیلات عمومی 24

با کمک مترجمان ، مشاوره تلفنی می تواند به 17 زبان صورت و انجام شود. بسیاری از متخصصان چند زبانه در تیم .مشاورین بین فرهنگی فعالیت می کنند که می توانند مستقیماً به یک زبان خارجی نیز مشاوره دهند

www.hilfetelefon.de:سایت اینترنتی

*****

:همچنان پیشنهادات و پشتیبانی های بیشتر

در همه جای آلمان تلفن برای دریافت حمایت و کمک نگرانی و مراقبت روحی و روانی آلمان.وجود دارد

0800 111 0 111شما می توانید به این شماره تلفن با ما در تماس شوید: (رایگان و مجانی)

!!!ساعت شبانه روز ، از جمله تعطیلات آخر هفته و همچنان تعطیلات عمومی 24

:ما کی هستیم

مشاوره تلفنی یک سرویس مشاوره برای دریافت حمایت و کمک “نگرانی و مراقبت روحی و روانی” است که توسط .کلیسای پروتستان و کاتولیک ارائه می شود. زنان و مردان مخصوص و آموزش دیده در اینجا کار می کنند

:خدمات و امکانات ما

خدمات ما به صورت رایگان شبانه روز، هر لحظه یا ساعت، مکالمه رایگان به صورت ناشناس و محرمانه برای زنان و مردان ، دختران و پسران هستند، که در یک وضعیت استرس زا و یا بحران زندگی ، مشکلی دارند ، نگران هستند که .می خواهند با یک فرد محرم واطمینانی درمیان بگذارند

email hidden; JavaScript is required :ایمیل

www.telefonseelsorge.de :سایت اینترنتی

*****

تلفن برای زمان بحرانی:”تلفن اطمینانی واعتمادیدر درسدن

دفتر بهداشت در درسدن

0351 – 8 04 16 16 شما می توانید به این شماره تلفن با ما در تماس شوید:

!!!ساعت شبانه روز ، از جمله تعطیلات آخر هفته و همچنان تعطیلات عمومی 24

:ما کی هستیم

ما یک سرویس تلفنی برای لحظه های بحرانی هستیم و برای افرادی که در شرایط سخت و اضطراری قرار دارند. .تیم مشاوران ما از متخصصان روانشناسی و اجتماعی تشکیل شده است

:خدمات و امکانات ما

مشاوره تلفنی و مداخله در لحظات بحرانی از طریق تلفن در صورت درگیری های شخصی و بحران های روحی

محرمانه و در صورت دلخواه به طور بی نام و ناشناس •

در صورت لزوم ، تنظیم یک مشاوره شخصی در سرویس بحران روانی و اجتماعی •

*****

خدمات اورژانسی برای کودکان و نوجوانان در درسدن

(Jugendamt) اداره امور جوانان درسدن

0351 – 275 40 04 شما می توانید به این شماره تلفن با ما در تماس شوید:

!!!ساعت شبانه روز ، از جمله تعطیلات آخر هفته و همچنان تعطیلات عمومی 24

سرویس اورژانس کودکان و نوجوانان درسدن یک مرکز کمک بهزیستی برای جوانان است که از کودکان 0 تا 17 ساله و خانواده های آنها در حل مشکلات و درگیری های مختلف پشتیبانی و حمایت می کند. این موسسه توسط پرسنل .باتجربه اجتماعی ، خدمات مشاوره ای 24 ساعته را ارائه می دهند

:برای نوجوانان 14 تا 17 سال

II خدمات اورژانس کودکان و نوجوانان بخش

Teplitzer Straße 10

01217 Dresden

:برای کودکان 0 تا 13 سال

I سرویس اورژانسی کودکان و نوجوانان بخش

Rudolf-Bergander-Ring 43

01219 Dresden

email hidden; JavaScript is required :ایمیل

https://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/kinder-jugend-notdienst.php :سایت اینترنتی

*****

.در همه جای آلمان تلفن برای کودکان و نوجوانان وجود دارد

(شماره در برابر اندوه) Nummer gegen Kummer e. V.

0800 111 0 333 : شما می توانید به این شماره تلفن اضطراری با ما در تماس شوید(رایگان و مجانی )

14:00 تا 20:00 از دوشنبه تا شنبه از ساعت

تلفن کودکان و نوجوانان یک مکالمه تلفنی ، مشاوره و خدمات اطلاع رسانی برای کودکان و نوجوانان است که به .سرعت ، با لیاقت و شایستگی وبه صورت محرمانه از آنها پشتیبانی می کند

www.nummergegenkummer.de :سایت اینترنتی

*****

تلفن برای والدین در همه جای آلمان وجود دارد

(شماره در برابر اندوه) Nummer gegen Kummer e. V.

0800 111 0 550: شما می توانید به این شماره تلفن اضطراری با ما در تماس شوید (رایگان و مجانی )

دوشنبه و چهارشنبه: 9 صبح تا 11 صبح. سه شنبه و پنجشنبه: 5 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر

تلفن والدین یک مکالمه تلفنی ، مشاوره و خدمات اطلاع رسانی برای والدین است که برای سؤالات مشکل در مورد .تربیت و آموزش فرزندان، پشتیبانی سریع ، صالح و به صورت محرمانه ارائه می دهد

www.nummergegenkummer.de :سایت اینترنتی

*****

در سراسر المان تلفن ثابت برای ترک اعتیاد و مواد مخدر وجود دارد

0180 531 30 31 شما می توانید به این شماره تلفن با ما در تماس شوید (توجه! باپرداخت!)

ساعت شبانه روز ، از جمله تعطیلات آخر هفته و تعطیلات عمومی 24

www.sucht-und-drogen-hotline.de:سایت اینترنتی