مشاوره بهداشتی

مشاوره فقط با وقت قبلی

لطفا برای گرفتن وقت ملاقات با ما تلفنی تماس بگیرید

شما میتوانید همچنین از طریق تلفن و ایمیل با ما در تماس باشید و مشاوره دریافت نمایید

Mehrnaz Pohl-Shirazi: 0179 43 58 38 8 | email hidden; JavaScript is required
(آلمانی ,فارسی, انگلیسی)

Madeleine Steinborn: 0176 47 69 68 54 | email hidden; JavaScript is required
(آلمانی, انگلیسی)

Katharina Wegmann: 0176 48 09 34 00 | email hidden; JavaScript is required
(آلمانی, انگلیسی)


مشاوره ما برای خانواده های مهاجر در مورد مسائل سلامتی و بهداشتی زیر میباشد

اطلاعات در مورد سیستم بهداشتی المان

اطلاعات در مورد سلامتی کودکان، خانم ها وآقایان

مشاوره در مورد چکاپهای پزشکی و اقداما ت پیشگیرانه پزشکی

مشاوره به زبان فارسی ، روسی٫ آلمانی و انگلیسی می باشد, برای سایر زبانها مشاوره با مترجم امکان پذیر می باشد