مشاوره بهداشتی

مشاوره فقط با وقت قبلی

وقت ملاقات با ما تلفنی تماس بگیرید. لطفا برای گرفت

Mehrnaz Pohl-Shirazi: 0179/4358388 | email hidden; JavaScript is required
دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱ بعدازظهر
سشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱ بعدازظهر

Madeleine Steinborn: 0176/47696854 | email hidden; JavaScript is required
دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱ بعدازظهر
سشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱۲ ظهر و ۲-۴ بعدازظهر
پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱۲ ظهر و ۲-۴ بعدازظهر

لطفا مقررات مربوط به فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی را رعایت نماییید.

شما میتوانید بهمچنین از طریق تلفن و ایمیل با ما در تماس باشید و مشاوره دریافت نمایید.

مشاوره بهداشتی و همراهی در موارد زیر می باشند

المان بهداشتی سیستم مورد در اطلاعات

کودکان بهداشت و اقایان بهداشت , بانوان بهداشت

پزشکی چکاپهای مورد در مشاوره –

کارمندان ما فارسی ، روسی٫ آلمانی و انگلیسی صحبت می کنند

برای زبانهای خیره مشاوره با مترجم امکان پذیر می باشد..