مشاوره بهداشتی

لقد تغير عنواننا. نحن الآن في
آدرس ما تغيير کرده است.

مشاوره فقط با وقت قبلی
لطفا برای گرفتن وقت ملاقات با ما تلفنی تماس بگیرید .

Mehrnaz Pohl-Shirazi: 0179/4358388 | email hidden; JavaScript is required
دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱ بعدازظهر
سشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱ بعدازظهر

Madeleine Steinborn: 0176/47696854 | email hidden; JavaScript is required
دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱ بعدازظهر
سشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱۲ ظهر و ۲-۴ بعدازظهر
پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح – ۱۲ ظهر و ۲-۴ بعدازظهر

لطفا مقررات مربوط به فاصله اجتماعی وموارد بهداشتی را رعایت.نمایید .
شما ميتوانيد بهمچنين از طريق تلفن و ايميل با ما در تماس باشيد و مشاوره دريافت نماييد.